Từ khóa tìm kiếm: báo chí giám sát

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"
Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra để truyền thông, báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát.

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

Thủ tướng: "Công khai các kết luận thanh tra để giám sát hiệu quả hơn"

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng công khai kết luận thanh tra để truyền thông, báo chí, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát.