Từ khóa tìm kiếm: bảo hộ thương mại

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại
Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

VOV.VN -Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

Tổng thống Donald Trump có thể sẽ tăng cường bảo hộ thương mại

VOV.VN -Việc bổ nhiệm ông Robert Lighthizer làm Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Doanh nghiệp muốn cạnh tranh chứ không cần bảo hộ
Doanh nghiệp muốn cạnh tranh chứ không cần bảo hộ

VOV.VN -Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn cho biết, nhiều doanh nghiệp nội muốn cạnh tranh chứ không cần bảo hộ.

Doanh nghiệp muốn cạnh tranh chứ không cần bảo hộ

Doanh nghiệp muốn cạnh tranh chứ không cần bảo hộ

VOV.VN -Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn cho biết, nhiều doanh nghiệp nội muốn cạnh tranh chứ không cần bảo hộ.