Từ khóa tìm kiếm: Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam

 Trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam“
Trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam“

VOV.VN -Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam".

 Trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam“

Trưng bày chuyên đề “Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam“

VOV.VN -Hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề "Lễ cưới truyền thống của các dân tộc Việt Nam".