Từ khóa tìm kiếm: bảo tồn các di sản Phật giáo thời Lý

Đề xuất phục dựng di sản tháp Báo Thiên, lễ hội đèn Quảng Chiếu tại Hà Nội
Đề xuất phục dựng di sản tháp Báo Thiên, lễ hội đèn Quảng Chiếu tại Hà Nội

VOV.VN - Việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản Phật giáo thời Lý góp phần xây dựng bản sắc văn hoá - kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn hiện nay.

Đề xuất phục dựng di sản tháp Báo Thiên, lễ hội đèn Quảng Chiếu tại Hà Nội

Đề xuất phục dựng di sản tháp Báo Thiên, lễ hội đèn Quảng Chiếu tại Hà Nội

VOV.VN - Việc bảo tồn và phát huy những giá trị di sản Phật giáo thời Lý góp phần xây dựng bản sắc văn hoá - kinh tế - xã hội của Thủ đô giai đoạn hiện nay.