Từ khóa tìm kiếm: bắt đối tượng người Mông chuyển ma túy

Ôm 7 bánh heroin đi bán hộ chỉ để lấy 16 triệu đồng
Ôm 7 bánh heroin đi bán hộ chỉ để lấy 16 triệu đồng

VOV.VN -Sỉa khai nhận, 7 bánh chất bột là heroin được một đối tượng người Trung Quốc thuê đi bán với giá 136 triệu đồng.

Ôm 7 bánh heroin đi bán hộ chỉ để lấy 16 triệu đồng

Ôm 7 bánh heroin đi bán hộ chỉ để lấy 16 triệu đồng

VOV.VN -Sỉa khai nhận, 7 bánh chất bột là heroin được một đối tượng người Trung Quốc thuê đi bán với giá 136 triệu đồng.