Từ khóa tìm kiếm: bắt đối tượng sát hại họ hàng ở Hải Phòng

Vừa đi cai nghiện về vô cớ sát hại người họ hàng
Vừa đi cai nghiện về vô cớ sát hại người họ hàng

Thấy bà Vẹn đi ngoài đường, Hùng liền tát bà ngã xuống đường, sau đó nhặt cục bê tông đập nhiều nhát vào đầu...

Vừa đi cai nghiện về vô cớ sát hại người họ hàng

Vừa đi cai nghiện về vô cớ sát hại người họ hàng

Thấy bà Vẹn đi ngoài đường, Hùng liền tát bà ngã xuống đường, sau đó nhặt cục bê tông đập nhiều nhát vào đầu...