Từ khóa tìm kiếm: bất đồng trong nội bộ OPEC

OPEC bất đồng khiến giá dầu giảm 1%
OPEC bất đồng khiến giá dầu giảm 1%

VOV.VN - Giá dầu giảm 1% trước việc Iraq tăng sản lượng khai thác cùng với bất đồng giữa các nước OPEC.

OPEC bất đồng khiến giá dầu giảm 1%

OPEC bất đồng khiến giá dầu giảm 1%

VOV.VN - Giá dầu giảm 1% trước việc Iraq tăng sản lượng khai thác cùng với bất đồng giữa các nước OPEC.