Từ khóa tìm kiếm: Bầu cử Tổng thống Bolivia

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1
Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

VOV.VN - Ông Morales đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng số phiếu chưa kiểm còn lại sẽ đủ để cho ông giành được nhiệm kỳ thứ 4 của mình.

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

VOV.VN - Ông Morales đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng số phiếu chưa kiểm còn lại sẽ đủ để cho ông giành được nhiệm kỳ thứ 4 của mình.