Từ khóa tìm kiếm: bay quanh mặt trăng

Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng
Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tham gia vào một dự án do Mỹ dẫn đầu để đưa một trạm vũ trụ vào quỹ đạo bay quanh mặt trăng.

Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng

Nhật Bản tham gia vào dự án đưa trạm vũ trụ bay quanh mặt trăng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cho biết nước này sẽ tham gia vào một dự án do Mỹ dẫn đầu để đưa một trạm vũ trụ vào quỹ đạo bay quanh mặt trăng.