Từ khóa tìm kiếm: bể bơi trong trường học

Nhiều hồ bơi trong trường học ở Tiền Giang đang "chết yểu"
Nhiều hồ bơi trong trường học ở Tiền Giang đang "chết yểu"

VOV.VN - Do gặp khó khăn về kinh phí, nhân lực nên hiện nay có nhiều hồ bơi ngưng hoạt động.

Nhiều hồ bơi trong trường học ở Tiền Giang đang "chết yểu"

Nhiều hồ bơi trong trường học ở Tiền Giang đang "chết yểu"

VOV.VN - Do gặp khó khăn về kinh phí, nhân lực nên hiện nay có nhiều hồ bơi ngưng hoạt động.