Từ khóa tìm kiếm: Bến Tre xuất hiện tả lợn châu phi

Bến Tre - tỉnh cuối cùng ở ĐBSCL xảy ra  dịch tả lợn châu Phi
Bến Tre - tỉnh cuối cùng ở ĐBSCL xảy ra dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Đến nay, Bến Tre là tỉnh thứ 61 của cả nước xảy ra dịch tả lợn châu Phi.

Bến Tre - tỉnh cuối cùng ở ĐBSCL xảy ra  dịch tả lợn châu Phi

Bến Tre - tỉnh cuối cùng ở ĐBSCL xảy ra dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Đến nay, Bến Tre là tỉnh thứ 61 của cả nước xảy ra dịch tả lợn châu Phi.