Từ khóa tìm kiếm: bệnh nhân yemen không thể xuất cảnh chữa bệnh

Yemen: Saudi Arabia cấm vận hàng không khiến 10.000 bệnh nhân bỏ mạng
Yemen: Saudi Arabia cấm vận hàng không khiến 10.000 bệnh nhân bỏ mạng

VOV.VN - Lệnh cấm vận hàng không Saudi Arabia áp đặt với Yemen cản trở 300.000 người xuất cảnh, trong đó có nhiều bệnh nhân cần ra nước ngoài trị bệnh.

Yemen: Saudi Arabia cấm vận hàng không khiến 10.000 bệnh nhân bỏ mạng

Yemen: Saudi Arabia cấm vận hàng không khiến 10.000 bệnh nhân bỏ mạng

VOV.VN - Lệnh cấm vận hàng không Saudi Arabia áp đặt với Yemen cản trở 300.000 người xuất cảnh, trong đó có nhiều bệnh nhân cần ra nước ngoài trị bệnh.