Từ khóa tìm kiếm: bệnh viện Badim

Cháy bệnh viện ở Brazil làm ít nhất 10 người thiệt mạng
Cháy bệnh viện ở Brazil làm ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất đã có 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Badim, thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Cháy bệnh viện ở Brazil làm ít nhất 10 người thiệt mạng

Cháy bệnh viện ở Brazil làm ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất đã có 10 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Badim, thành phố Rio de Janeiro, Brazil.