Từ khóa tìm kiếm: bệnh viện đa khoa cửa đông

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng
Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

VOV.VN -4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước được điều đến hiện trường. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ cứu hỏa, giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa.

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

Cháy chợ sát bệnh viện ở Vinh, bác sĩ giúp tiểu thương sơ tán hàng

VOV.VN -4 xe chữa cháy, 2 xe tiếp nước được điều đến hiện trường. Các bác sĩ, nhân viên y tế cũng tham gia hỗ trợ cứu hỏa, giúp tiểu thương sơ tán hàng hóa.