Từ khóa tìm kiếm: Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca ghép tế bào gốc đầu tiên

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca cấy ghép tế bào gốc đầu tiên
Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca cấy ghép tế bào gốc đầu tiên

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị thứ 2 trong cả nước sau Bệnh viện Việt Đức áp dụng phương pháp cấy ghép tế bào gốc trong điều trị chấn thương tủy sống.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca cấy ghép tế bào gốc đầu tiên

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện ca cấy ghép tế bào gốc đầu tiên

VOV.VN - Bệnh viện Đà Nẵng là đơn vị thứ 2 trong cả nước sau Bệnh viện Việt Đức áp dụng phương pháp cấy ghép tế bào gốc trong điều trị chấn thương tủy sống.