Từ khóa tìm kiếm: bệnh viện huyện Lệ Thủy

Vụ đẻ rơi tại bệnh viện: Yêu cầu báo cáo, xử lý nghiêm
Vụ đẻ rơi tại bệnh viện: Yêu cầu báo cáo, xử lý nghiêm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình khi biết được thông tin trên.

Vụ đẻ rơi tại bệnh viện: Yêu cầu báo cáo, xử lý nghiêm

Vụ đẻ rơi tại bệnh viện: Yêu cầu báo cáo, xử lý nghiêm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình khi biết được thông tin trên.