Từ khóa tìm kiếm: bhyt cho người nghèo

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng  BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia
Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

VOV.VN - BHXH VN đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình lên 50%; nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia.

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng  BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và BHYT cho người tham gia

VOV.VN - BHXH VN đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình lên 50%; nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia.