Từ khóa tìm kiếm: bị bắt giam oan

Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước
Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Ông Trần Bê đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hoà tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự sau 38 năm bị bắt giam oan về tội giết người.

Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Khánh Hoà tổ chức xin lỗi người bị bắt giam oan 38 năm trước

Ông Trần Bê đã được Viện KSND tỉnh Khánh Hoà tổ chức xin lỗi công khai, khôi phục danh dự sau 38 năm bị bắt giam oan về tội giết người.

Người bị bắt oan hơn 1.000 ngày chấp nhận bồi thường 360 triệu đồng
Người bị bắt oan hơn 1.000 ngày chấp nhận bồi thường 360 triệu đồng

VOV.VN -Người thanh niên bị bắt giam oan 1000 ngày đã chấp nhận mức bồi thường 360 triệu đồng.

Người bị bắt oan hơn 1.000 ngày chấp nhận bồi thường 360 triệu đồng

Người bị bắt oan hơn 1.000 ngày chấp nhận bồi thường 360 triệu đồng

VOV.VN -Người thanh niên bị bắt giam oan 1000 ngày đã chấp nhận mức bồi thường 360 triệu đồng.