Từ khóa tìm kiếm: bí thư Đảng ủy

Chuyện về những Bí thư ở Sơn La “thắp sáng” bản mường
Chuyện về những Bí thư ở Sơn La “thắp sáng” bản mường

VOV.VN - Qua thực tiễn cho thấy ở đâu Bí thư, Chủ tịch thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân thì ở đó ổn định, phát triển.

Chuyện về những Bí thư ở Sơn La “thắp sáng” bản mường

Chuyện về những Bí thư ở Sơn La “thắp sáng” bản mường

VOV.VN - Qua thực tiễn cho thấy ở đâu Bí thư, Chủ tịch thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân thì ở đó ổn định, phát triển.

Bí thư Đảng ủy xã và những chương trình hợp lòng dân
Bí thư Đảng ủy xã và những chương trình hợp lòng dân

VOV.VN - Trong suốt 5 năm qua, thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên cả nước đã xuất hiện nhiều việc làm thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bí thư Đảng ủy xã và những chương trình hợp lòng dân

Bí thư Đảng ủy xã và những chương trình hợp lòng dân

VOV.VN - Trong suốt 5 năm qua, thực hiện việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trên cả nước đã xuất hiện nhiều việc làm thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Không thể tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nếu thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy đảng
Không thể tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nếu thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy đảng

VOV.VN - Quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp được các cấp ủy đảng chỉ đạo sâu sát, bảo đảm chính sách, việc làm cho người lao động dôi dư, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Không thể tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nếu thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy đảng

Không thể tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước nếu thiếu sự chỉ đạo của cấp ủy đảng

VOV.VN - Quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp được các cấp ủy đảng chỉ đạo sâu sát, bảo đảm chính sách, việc làm cho người lao động dôi dư, không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt
Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XIII đã bầu ông Huỳnh Tấn Việt làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm
Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm

VOV.VN - Với tỷ lệ 100% phiếu bầu, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm

Chân dung Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm

VOV.VN - Với tỷ lệ 100% phiếu bầu, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng
Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đắc Vinh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội
Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

Ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội

VOV.VN - Tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn
Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 23 khai mạc chiều qua 25/8 với 170 đại biểu.

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

Ông Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

VOV.VN - Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 23 khai mạc chiều qua 25/8 với 170 đại biểu.

Đại tá Nguyễn Viết Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu
Đại tá Nguyễn Viết Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Nguyễn Viết Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu

Đại tá Nguyễn Viết Giang giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu

VOV.VN -Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại tá Rah Lah Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai
Đại tá Rah Lah Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 ủy viên.

Đại tá Rah Lah Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai

Đại tá Rah Lah Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai

VOV.VN - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 ủy viên.