Từ khóa tìm kiếm: Bí thư Ngô Văn Tuấn

Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới
Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ khóa 2020-2025, đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ khóa 2020-2025, đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.