Từ khóa tìm kiếm: Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

Giám đốc Sở Xây dựng được điều động làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu
Giám đốc Sở Xây dựng được điều động làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

VOV.VN -Ông Vũ Quang Hùng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Giám đốc Sở Xây dựng được điều động làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

Giám đốc Sở Xây dựng được điều động làm Bí thư Quận ủy Liên Chiểu

VOV.VN -Ông Vũ Quang Hùng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Đà Nẵng.