Từ khóa tìm kiếm: Bí thư Thành uỷ thành phố Thủ Đức

Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  
Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  

VOV.VN - “Việc thống kê số liệu cử tri tại các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm gặp khó khăn do khá đông cử tri còn hộ khẩu tại địa phương nhưng thực tế đã chuyển nơi khác cư trú”.

Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  

Các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm khó thống kê số liệu cử tri  

VOV.VN - “Việc thống kê số liệu cử tri tại các phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm gặp khó khăn do khá đông cử tri còn hộ khẩu tại địa phương nhưng thực tế đã chuyển nơi khác cư trú”.