Từ khóa tìm kiếm: Bí thư Vĩnh Phúc

Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định
Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

Yêu cầu Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ
Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ

VOV.VN - Tới năm 2025, Vĩnh Phúc không chỉ là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và của cả nước.

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ

Vĩnh Phúc đặt mục tiêu trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ

VOV.VN - Tới năm 2025, Vĩnh Phúc không chỉ là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và của cả nước.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Bà Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

VOV.VN - Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII với số phiếu tuyệt đối.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Kim Ngọc - Chân dung "Người tư duy đi trước thời đại“
Kim Ngọc - Chân dung "Người tư duy đi trước thời đại“

VOV.VN - Cùng nhớ về chân dung của vị Bí Thư tỉnh ủy Kim Ngọc để thấy rõ ý chí và sự sáng tạo của một con người sống hết mình vì nhân dân.

Kim Ngọc - Chân dung "Người tư duy đi trước thời đại“

Kim Ngọc - Chân dung "Người tư duy đi trước thời đại“

VOV.VN - Cùng nhớ về chân dung của vị Bí Thư tỉnh ủy Kim Ngọc để thấy rõ ý chí và sự sáng tạo của một con người sống hết mình vì nhân dân.