Từ khóa tìm kiếm: biến chứng của Covid

Người có bệnh về tim mạch có thể gặp nhiều biến chứng nếu mắc Covid-19
Người có bệnh về tim mạch có thể gặp nhiều biến chứng nếu mắc Covid-19

VOV.VN - Covid-19 là một căn bệnh mới với nhiều biểu hiện phức tạp mà các nhà khoa học chưa biết đến.

Người có bệnh về tim mạch có thể gặp nhiều biến chứng nếu mắc Covid-19

Người có bệnh về tim mạch có thể gặp nhiều biến chứng nếu mắc Covid-19

VOV.VN - Covid-19 là một căn bệnh mới với nhiều biểu hiện phức tạp mà các nhà khoa học chưa biết đến.