Từ khóa tìm kiếm: biến đền thành trung tâm y tế

Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    
Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    

VOV.VN - Những tình nguyện viên người Hinđu ở thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ đã biến một ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    

Ấn Độ biến ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19    

VOV.VN - Những tình nguyện viên người Hinđu ở thành phố Ahmedabad, miền Tây Ấn Độ đã biến một ngôi đền thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.