Từ khóa tìm kiếm: biện pháp kích thích kinh tế

Vaccine Covid-19 có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm 9.000 tỷ USD
Vaccine Covid-19 có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm 9.000 tỷ USD

VOV.VN - Theo người đứng đầu IMF, hợp tác phát triển và phân phối vaccine có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm 9.000 tỷ USD năm 2025.

Vaccine Covid-19 có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm 9.000 tỷ USD

Vaccine Covid-19 có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm 9.000 tỷ USD

VOV.VN - Theo người đứng đầu IMF, hợp tác phát triển và phân phối vaccine có thể tăng thu nhập toàn cầu thêm 9.000 tỷ USD năm 2025.