Từ khóa tìm kiếm: Biểu Quyết

Tạm dừng việc báo cáo Quốc hội về việc thi hành Luật Thủ đô

VOV.VN -Quốc hội vừa bấm nút thông qua Nghị quyết của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Trong đó, tạm dừng việc báo cáo Quốc hội về việc thi hành Luật Thủ đô.

“Không để xảy ra trường hợp làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm”

VOV.VN -Chiều 27/11, 448/453 đại biểu đề nghị Quốc hội giữ nguyên quy định:“Không để xảy ra trường hợp làm oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm”.

Quốc hội chốt thời gian thực hiện Dự án Hồ chứa nước Ka Pet là 5 năm

VOV.VN - Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Thành lập Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với 100% vốn nhà nước

VOV.VN - Chiều 26/11, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi), với 445/450 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 92,13%.

Mua bán, sử dụng vũ khí tự chế trái phép sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN -Chiều 25/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Quốc hội bổ sung 3 đối tượng được miễn nghĩa vụ dân quân tự vệ

VOV.VN -Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Trong đó, Luật bổ sung một số đối tượng được miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ.

Quốc hội chốt tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình 60 với nữ, 62 với nam

VOV.VN -Sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, với 435/453 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 90,06%. 

Năm 2030: Người dân tộc thiểu số thu nhập bằng 1/2 bình quân cả nước

VOV.VN -Nghị quyết về Đề án tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 vừa được 89,44% đại biểu tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020

VOV.VN -Sáng 11/11, các đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, với tỷ lệ 88,20% tổng số đại biểu tán thành.

Sáp nhập toàn bộ huyện Kỳ Sơn vào thành phố Hòa Bình

Theo Nghị quyết thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính, toàn bộ dân số, diện tích huyện Kỳ Sơn sẽ sáp nhập vào thành phố Hòa Bình.