Từ khóa tìm kiếm: biểu quyết thông qua

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP tăng 6% trong năm 2021
Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP tăng 6% trong năm 2021

VOV.VN - Sáng nay (11/11) Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 6%.

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP tăng 6% trong năm 2021

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP tăng 6% trong năm 2021

VOV.VN - Sáng nay (11/11) Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, với chỉ tiêu tăng trưởng GDP là 6%.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020
Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020

VOV.VN - Với 446/447 đại biểu tán thành, (chiếm 92,15%), sáng nay (10/6), Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020

VOV.VN - Với 446/447 đại biểu tán thành, (chiếm 92,15%), sáng nay (10/6), Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2020.

Luật Trồng trọt sẽ kiểm soát chặt phân bón và thuốc bảo vệ thực vật
Luật Trồng trọt sẽ kiểm soát chặt phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN- Chiều 19/11, Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt với đa số phiếu tán thành, trong đó tăng cường qui định kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Luật Trồng trọt sẽ kiểm soát chặt phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

Luật Trồng trọt sẽ kiểm soát chặt phân bón và thuốc bảo vệ thực vật

VOV.VN- Chiều 19/11, Quốc hội thông qua Luật Trồng trọt với đa số phiếu tán thành, trong đó tăng cường qui định kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Quốc hội thừa nhận quy định bơi là môn bắt buộc chính khóa khó khả thi
Quốc hội thừa nhận quy định bơi là môn bắt buộc chính khóa khó khả thi

VOV.VN -Sáng nay (14/6), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT với tỷ lệ 93,84% tổng số đại biểu tán thành.

Quốc hội thừa nhận quy định bơi là môn bắt buộc chính khóa khó khả thi

Quốc hội thừa nhận quy định bơi là môn bắt buộc chính khóa khó khả thi

VOV.VN -Sáng nay (14/6), Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT với tỷ lệ 93,84% tổng số đại biểu tán thành.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Ngày 21/6, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 3, biểu quyết thông qua nhiều luật và nghị quyết quan trọng.

Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân
Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

VOV.VN - Luật quy định không tổ chức trưng cầu ý dân trong thời gian ban bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trong cả nước...

Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

Quốc hội thông qua Luật Trưng cầu ý dân

VOV.VN - Luật quy định không tổ chức trưng cầu ý dân trong thời gian ban bố tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp trong cả nước...

Người bị chất vấn không được uỷ quyền trả lời thay
Người bị chất vấn không được uỷ quyền trả lời thay

VOV.VN - Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội, HĐND chất vấn.

Người bị chất vấn không được uỷ quyền trả lời thay

Người bị chất vấn không được uỷ quyền trả lời thay

VOV.VN - Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND quy định người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội, HĐND chất vấn.

Quốc hội dự chi ngân sách 850.882 tỷ đồng năm 2016
Quốc hội dự chi ngân sách 850.882 tỷ đồng năm 2016

VOV.VN - Nghị quyết xác định tổng số thu cân đối Ngân sách Trung ương năm 2016 là 596.882 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương 417.618 tỷ đồng.

Quốc hội dự chi ngân sách 850.882 tỷ đồng năm 2016

Quốc hội dự chi ngân sách 850.882 tỷ đồng năm 2016

VOV.VN - Nghị quyết xác định tổng số thu cân đối Ngân sách Trung ương năm 2016 là 596.882 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương 417.618 tỷ đồng.

Quốc hội dự toán bội chi ngân sách năm 2016 ở mức 4,95% GDP
Quốc hội dự toán bội chi ngân sách năm 2016 ở mức 4,95% GDP

VOV.VN - Quốc hội thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2016 với mức bội chi ngân sách ở mức 254.000 tỷ đồng, tương đương với 4,95% GDP.

Quốc hội dự toán bội chi ngân sách năm 2016 ở mức 4,95% GDP

Quốc hội dự toán bội chi ngân sách năm 2016 ở mức 4,95% GDP

VOV.VN - Quốc hội thông qua dự toán thu chi ngân sách năm 2016 với mức bội chi ngân sách ở mức 254.000 tỷ đồng, tương đương với 4,95% GDP.

Tăng trưởng kinh tế năm 2016 sẽ ở mức 6,7%
Tăng trưởng kinh tế năm 2016 sẽ ở mức 6,7%

VOV.VN - Quốc hội tán thành với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7%; GDP bình quân đầu người khoảng 2.450 USD…

Tăng trưởng kinh tế năm 2016 sẽ ở mức 6,7%

Tăng trưởng kinh tế năm 2016 sẽ ở mức 6,7%

VOV.VN - Quốc hội tán thành với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 đạt 6,7%; GDP bình quân đầu người khoảng 2.450 USD…