Từ khóa tìm kiếm: Binh lính Trung Quốc mang gậy dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ
Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

VOV.VN - Binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui, khi cố gắng xâm nhập và chiếm một điểm cao mà Ấn Độ đang kiểm soát nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.

Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

Binh lính Trung Quốc mang gậy, dao rựa và dùi cui đối đầu với phía Ấn Độ

VOV.VN - Binh lính Trung Quốc mang theo gậy gộc, dao rựa và dùi cui, khi cố gắng xâm nhập và chiếm một điểm cao mà Ấn Độ đang kiểm soát nằm trên đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa hai nước.