Từ khóa tìm kiếm: binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự
Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ lại không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí để duy trì các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ lại không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí để duy trì các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc
Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét giảm quân số lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

Tổng thống Trump cân nhắc giảm số binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/5 yêu cầu Lầu Năm Góc xem xét giảm quân số lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.