Từ khóa tìm kiếm: BN3298

 Các F1 tại TP.HCM của ca 3928 Đà Nẵng đều âm tính
Các F1 tại TP.HCM của ca 3928 Đà Nẵng đều âm tính

VOV.VN - Liên quan ca Covid-19 là BN3298 cư trú tại Đà Nẵng từng đến TP.HCM từ ngày 30/4 đến ngày 4.5, TP. HCM đã truy vết được 94 trường hợp tiếp xúc. Tất cả các trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

 Các F1 tại TP.HCM của ca 3928 Đà Nẵng đều âm tính

Các F1 tại TP.HCM của ca 3928 Đà Nẵng đều âm tính

VOV.VN - Liên quan ca Covid-19 là BN3298 cư trú tại Đà Nẵng từng đến TP.HCM từ ngày 30/4 đến ngày 4.5, TP. HCM đã truy vết được 94 trường hợp tiếp xúc. Tất cả các trường hợp này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

TP HCM truy vết được 77 trường hợp liên quan đến BN3298 dương tính ở Đà Nẵng
TP HCM truy vết được 77 trường hợp liên quan đến BN3298 dương tính ở Đà Nẵng

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, liên quan đến BN3298 cư trú tại Đà Nẵng từng đến TP HCM từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, hiện đã truy vết, cách ly 77 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 75 trường hợp.

TP HCM truy vết được 77 trường hợp liên quan đến BN3298 dương tính ở Đà Nẵng

TP HCM truy vết được 77 trường hợp liên quan đến BN3298 dương tính ở Đà Nẵng

VOV.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết, liên quan đến BN3298 cư trú tại Đà Nẵng từng đến TP HCM từ ngày 30/4 đến ngày 4/5, hiện đã truy vết, cách ly 77 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 75 trường hợp.

Thông tin mới về BN3298 dương tính tại Đà Nẵng đi nhiều nơi ở TP.HCM
Thông tin mới về BN3298 dương tính tại Đà Nẵng đi nhiều nơi ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan đến BN3298 từng đi chơi nhiều nơi ở TP.HCM sau đó về dương tính ở Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, nhóm bạn tiếp xúc gần ở TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Khả năng cao nhất bệnh nhân bị lây nhiễm tại Đà Nẵng sau khi rời khỏi TPHCM.

Thông tin mới về BN3298 dương tính tại Đà Nẵng đi nhiều nơi ở TP.HCM

Thông tin mới về BN3298 dương tính tại Đà Nẵng đi nhiều nơi ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan đến BN3298 từng đi chơi nhiều nơi ở TP.HCM sau đó về dương tính ở Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, nhóm bạn tiếp xúc gần ở TP.HCM đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Khả năng cao nhất bệnh nhân bị lây nhiễm tại Đà Nẵng sau khi rời khỏi TPHCM.