Từ khóa tìm kiếm: bỏ biên chế suốt đời

Bỏ “biên chế suốt đời” với viên chức: Bộ Nội vụ nói gì?

VOV.VN - Càng ngày tính xã hội hóa càng cao, tính tự chủ của các đơn vị cũng ngày càng cao, vì thế người có tài năng thì đơn vị nào cũng muốn giữ chân

Bỏ biên chế suốt đời: Ai mừng, ai lo?

VOV.VN -Bỏ biên chế suốt đời để những cán bộ, viên chức có năng lực thực sự được cống hiến, được trả lương đúng với giá trị lao động họ đã bỏ ra.