Từ khóa tìm kiếm: Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang

Chủ tịch Quốc hội: Tình quân dân như “cá với nước”
Chủ tịch Quốc hội: Tình quân dân như “cá với nước”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội biểu dương cán bộ, chiến sỹ đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Tình quân dân như “cá với nước”

Chủ tịch Quốc hội: Tình quân dân như “cá với nước”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội biểu dương cán bộ, chiến sỹ đã tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả vào việc củng cố cơ sở chính trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội