Từ khóa tìm kiếm: Bộ GTV

Vẫn “dậm chân tại chỗ” các tồn đọng của các trạm BOT giao thông
Vẫn “dậm chân tại chỗ” các tồn đọng của các trạm BOT giao thông

VOV.VN - Đã quá hạn tròn 1 tháng Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án xử lý tồn đọng của các dự án BOT giao thông. Đến nay, tình hình vẫn "án binh bất động".

Vẫn “dậm chân tại chỗ” các tồn đọng của các trạm BOT giao thông

Vẫn “dậm chân tại chỗ” các tồn đọng của các trạm BOT giao thông

VOV.VN - Đã quá hạn tròn 1 tháng Thủ tướng chỉ đạo phải có phương án xử lý tồn đọng của các dự án BOT giao thông. Đến nay, tình hình vẫn "án binh bất động".