Từ khóa tìm kiếm: bộ mặt đô thị khu vực

Đề xuất xem xét lại việc cấm phân lô, bán nền tại một số địa phương
Đề xuất xem xét lại việc cấm phân lô, bán nền tại một số địa phương

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tại TP. HCM đề nghị cần xem xét lại nội dung không cho một số địa phương, trong đó có TP. HCM được phân lô, bán nền.

Đề xuất xem xét lại việc cấm phân lô, bán nền tại một số địa phương

Đề xuất xem xét lại việc cấm phân lô, bán nền tại một số địa phương

VOV.VN - Nhiều chuyên gia tại TP. HCM đề nghị cần xem xét lại nội dung không cho một số địa phương, trong đó có TP. HCM được phân lô, bán nền.