Từ khóa tìm kiếm: bộ máy cán bộ

Toàn văn Quy định về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền
Toàn văn Quy định về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Toàn văn Quy định về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

Toàn văn Quy định về việc kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền

VOV.VN - Bộ Chính trị vừa ban hành quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Sàng lọc, loại ra những “con lươn, con chạch” trong bộ máy
Sàng lọc, loại ra những “con lươn, con chạch” trong bộ máy

VOV.VN -Dư luận đồng thuận với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, trong đó cần sớm loại bỏ một bộ phận cán bộ được ví như những “con lươn, con chạch” chui vào bộ máy

Sàng lọc, loại ra những “con lươn, con chạch” trong bộ máy

Sàng lọc, loại ra những “con lươn, con chạch” trong bộ máy

VOV.VN -Dư luận đồng thuận với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, trong đó cần sớm loại bỏ một bộ phận cán bộ được ví như những “con lươn, con chạch” chui vào bộ máy

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải tinh giản bộ máy
Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải tinh giản bộ máy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ hơn về 7 vấn đề, trong đó có tinh gọn bộ máy cán bộ, quản lý tài sản công...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải tinh giản bộ máy

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải tinh giản bộ máy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính làm rõ hơn về 7 vấn đề, trong đó có tinh gọn bộ máy cán bộ, quản lý tài sản công...

Đặt ra vấn đề trong sạch, liêm chính trong đào tạo cán bộ hành chính
Đặt ra vấn đề trong sạch, liêm chính trong đào tạo cán bộ hành chính

VOV.VN - Cán bộ học ở học viện Hành chính không những giỏi chuyên môn, mà mức độ trong sạch, liêm chính, phục vụ nhân dân cũng cần đặt ra.

Đặt ra vấn đề trong sạch, liêm chính trong đào tạo cán bộ hành chính

Đặt ra vấn đề trong sạch, liêm chính trong đào tạo cán bộ hành chính

VOV.VN - Cán bộ học ở học viện Hành chính không những giỏi chuyên môn, mà mức độ trong sạch, liêm chính, phục vụ nhân dân cũng cần đặt ra.