Từ khóa tìm kiếm: Bộ Mỏ và Năng lượng

98% thôn, làng tại Campuchia sẽ có điện lưới tới cuối năm 2020
98% thôn, làng tại Campuchia sẽ có điện lưới tới cuối năm 2020

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia mới đây đã thông báo kế hoạch đưa điện lưới quốc gia về hầu hết các thôn, làng trên cả nước vào cuối năm nay.

98% thôn, làng tại Campuchia sẽ có điện lưới tới cuối năm 2020

98% thôn, làng tại Campuchia sẽ có điện lưới tới cuối năm 2020

VOV.VN - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia mới đây đã thông báo kế hoạch đưa điện lưới quốc gia về hầu hết các thôn, làng trên cả nước vào cuối năm nay.