Từ khóa tìm kiếm: bổ nhiệm 2 thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp thứ 11 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.