Từ khóa tìm kiếm: bổ nhiệm con gái Chủ tịch tỉnh An Giang

Bộ Nội vụ nói về đề xuất công khai cán bộ có con được nâng điểm thi
Bộ Nội vụ nói về đề xuất công khai cán bộ có con được nâng điểm thi

VOV.VN-Theo đại diện Bộ Nội vụ, nếu phát hiện cán bộ có vi phạm thì việc công bố danh tính hay không, ở giai đoạn tố tụng nào phải theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ nói về đề xuất công khai cán bộ có con được nâng điểm thi

Bộ Nội vụ nói về đề xuất công khai cán bộ có con được nâng điểm thi

VOV.VN-Theo đại diện Bộ Nội vụ, nếu phát hiện cán bộ có vi phạm thì việc công bố danh tính hay không, ở giai đoạn tố tụng nào phải theo quy định của pháp luật.