Từ khóa tìm kiếm: bổ nhiệm lãnh đạo thông qua thi tuyển

Quảng Ninh bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp Sở thông qua thi tuyển
Quảng Ninh bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp Sở thông qua thi tuyển

VOV.VN - Quảng Ninh vừa bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thông qua hình thức thi tuyển.

Quảng Ninh bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp Sở thông qua thi tuyển

Quảng Ninh bổ nhiệm 3 lãnh đạo cấp Sở thông qua thi tuyển

VOV.VN - Quảng Ninh vừa bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ thông qua hình thức thi tuyển.