Từ khóa tìm kiếm: Bộ Nội vụ

Xử lý những sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972
Xử lý những sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời việc xử lý sai phạm trong tổ chức và hoạt động tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Xử lý những sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972

Xử lý những sai phạm tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị 1972

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời việc xử lý sai phạm trong tổ chức và hoạt động tại Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.