Từ khóa tìm kiếm: Bộ Nội vụ công bố kết luận thanh tra

Bình Định xử lý 50 công chức chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm
Bình Định xử lý 50 công chức chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm

VOV.VN - Qua kiểm tra 321 hồ sơ, phát hiện 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm.

Bình Định xử lý 50 công chức chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm

Bình Định xử lý 50 công chức chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm

VOV.VN - Qua kiểm tra 321 hồ sơ, phát hiện 50 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa đạt chuẩn khi bổ nhiệm.