Từ khóa tìm kiếm: bỏ quên kim khâu trong bụng

Kim khâu phẫu thuật bị bỏ quên 15 năm trong bụng bệnh nhân

Theo chia sẻ của người nhà bệnh nhân, cây kim này nằm trong bụng người bệnh đến... 15 năm.