Từ khóa tìm kiếm: bỏ sinh hoạt Đảng

Cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là... nghỉ luôn sinh hoạt đảng
Cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là... nghỉ luôn sinh hoạt đảng

VOV.VN - Tình trạng đảng viên về hưu, thôi việc là nghỉ hẳn sinh hoạt Đảng đang diễn ra tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc.

Cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là... nghỉ luôn sinh hoạt đảng

Cảnh báo tình trạng đảng viên nghỉ hưu, thôi việc là... nghỉ luôn sinh hoạt đảng

VOV.VN - Tình trạng đảng viên về hưu, thôi việc là nghỉ hẳn sinh hoạt Đảng đang diễn ra tại một số tỉnh miền núi Tây Bắc.

Sẽ rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Sẽ rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng Đề án, trong đó có quy định rà soát, sàng lọc, đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng

Sẽ rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Sẽ rà soát sàng lọc đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

VOV.VN - Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng Đề án, trong đó có quy định rà soát, sàng lọc, đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng

Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng và những hệ lụy đáng lo ngại
Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng và những hệ lụy đáng lo ngại

VOV.VN - Một tỷ lệ nhỏ đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng sau khi nghỉ hưu có thể gây ra những hệ lụy, tác động đến mục tiêu, lý tưởng của thế hệ trẻ, những nhân tố tích cực rất cần cho Đảng.

Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng và những hệ lụy đáng lo ngại

Đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng và những hệ lụy đáng lo ngại

VOV.VN - Một tỷ lệ nhỏ đảng viên bỏ sinh hoạt Đảng sau khi nghỉ hưu có thể gây ra những hệ lụy, tác động đến mục tiêu, lý tưởng của thế hệ trẻ, những nhân tố tích cực rất cần cho Đảng.