Từ khóa tìm kiếm: bổ sung biên chế

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?
Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

VOV.VN - Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển dụng, hoặc không có nguồn tuyển là vấn đề nóng mà nhiều địa phương đề cập tại các hội nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua.

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

Thiếu giáo viên, có nên hạ tiêu chí tuyển dụng?

VOV.VN - Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển dụng, hoặc không có nguồn tuyển là vấn đề nóng mà nhiều địa phương đề cập tại các hội nghị của ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian vừa qua.

Tổ công tác của Thủ tướng: Không chấp nhận tăng biên chế, phình bộ máy
Tổ công tác của Thủ tướng: Không chấp nhận tăng biên chế, phình bộ máy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: nhiều bộ, ngành, địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức, nhưng tinh thần là “không chấp nhận tăng biên chế, phình bộ máy”.

Tổ công tác của Thủ tướng: Không chấp nhận tăng biên chế, phình bộ máy

Tổ công tác của Thủ tướng: Không chấp nhận tăng biên chế, phình bộ máy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng: nhiều bộ, ngành, địa phương đề nghị bổ sung biên chế công chức, nhưng tinh thần là “không chấp nhận tăng biên chế, phình bộ máy”.

Bổ sung biên chế cho tỉnh Kiên Giang
Bổ sung biên chế cho tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - 20 biên chế bổ sung cho tỉnh Kiên Giang để bố trí cho 8 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.

Bổ sung biên chế cho tỉnh Kiên Giang

Bổ sung biên chế cho tỉnh Kiên Giang

VOV.VN - 20 biên chế bổ sung cho tỉnh Kiên Giang để bố trí cho 8 phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quốc.