Từ khóa tìm kiếm: Bộ Tài chính. chữ ký số

Vì sao Bộ Tư pháp yêu cầu Bộ Tài chính điều chỉnh thu phí chữ ký số?
Vì sao Bộ Tư pháp yêu cầu Bộ Tài chính điều chỉnh thu phí chữ ký số?

VOV.VN - Bộ Tư pháp vừa có văn bản yêu cầu bãi bỏ những nội dung chưa đúng pháp luật trong Thông tư 305 do Bộ Tài chính ban hành.

Vì sao Bộ Tư pháp yêu cầu Bộ Tài chính điều chỉnh thu phí chữ ký số?

Vì sao Bộ Tư pháp yêu cầu Bộ Tài chính điều chỉnh thu phí chữ ký số?

VOV.VN - Bộ Tư pháp vừa có văn bản yêu cầu bãi bỏ những nội dung chưa đúng pháp luật trong Thông tư 305 do Bộ Tài chính ban hành.