Từ khóa tìm kiếm: bỏ trốn khỏi khu cách ly

 Truy tìm 1 người trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch Covid-19
Truy tìm 1 người trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang huy động lực lượng truy tìm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19.

 Truy tìm 1 người trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

Truy tìm 1 người trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang huy động lực lượng truy tìm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch Covid-19.