Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GD-ĐT
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GD-ĐT

VOV.VN - Sáng 8/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GD-ĐT

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ GD-ĐT

VOV.VN - Sáng 8/12, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ gồm những ai?

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt báo cáo 6 vấn đề Thủ tướng nhắc
Yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt báo cáo 6 vấn đề Thủ tướng nhắc

VOV.VN -Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo 6 nhiệm vụ mà Thủ tướng yêu cầu ngành đường sắt phải làm rõ.

Yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt báo cáo 6 vấn đề Thủ tướng nhắc

Yêu cầu Tổng Công ty Đường sắt báo cáo 6 vấn đề Thủ tướng nhắc

VOV.VN -Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã đề nghị Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo 6 nhiệm vụ mà Thủ tướng yêu cầu ngành đường sắt phải làm rõ.

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp
Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tư pháp vừa quyết định bổ nhiệm một số cán bộ

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp

Bổ nhiệm nhân sự Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Tư pháp vừa quyết định bổ nhiệm một số cán bộ