Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng GT-VT

"Tai nạn thảm khốc có thể do tài xế không quen đường lại thiếu ngủ"
"Tai nạn thảm khốc có thể do tài xế không quen đường lại thiếu ngủ"

VOV.VN - Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể nhận định, nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế không quen đường lại thiếu ngủ.

"Tai nạn thảm khốc có thể do tài xế không quen đường lại thiếu ngủ"

"Tai nạn thảm khốc có thể do tài xế không quen đường lại thiếu ngủ"

VOV.VN - Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể nhận định, nguyên nhân tai nạn có thể do tài xế không quen đường lại thiếu ngủ.

Toàn cảnh: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn
Toàn cảnh: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn

VOV.VN -Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể đăng đàn đầu tiên với nhóm nội dung về việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả nước

Toàn cảnh: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn

Toàn cảnh: Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể trả lời chất vấn

VOV.VN -Bộ trưởng GT-VT Nguyễn Văn Thể đăng đàn đầu tiên với nhóm nội dung về việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong cả nước