Từ khóa tìm kiếm: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự
Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: "Dự thảo Luật dân sự hướng tới các mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối thiểu của người dân, đảm bảo công bằng xã hội".

Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự

Bộ trưởng Tư pháp trả lời dân về sửa đổi Luật Dân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: "Dự thảo Luật dân sự hướng tới các mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối thiểu của người dân, đảm bảo công bằng xã hội".

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Bộ Tư pháp

VOV.VN -Ông Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Tư pháp tập trung sớm hoàn thành các đề án theo sự phân công của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao hợp tác tư pháp với Việt Nam
Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao hợp tác tư pháp với Việt Nam

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Lào mong rằng, Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo nguồn nhân lực.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao hợp tác tư pháp với Việt Nam

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao hợp tác tư pháp với Việt Nam

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Lào mong rằng, Bộ Tư pháp hai nước tăng cường hợp tác hơn nữa, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo nguồn nhân lực.

Thứ trưởng phải giỏi ngoại ngữ: Bộ trưởng kêu khó!
Thứ trưởng phải giỏi ngoại ngữ: Bộ trưởng kêu khó!

VOV.VN - “Nếu Thứ trưởng phải có trình độ ngoại ngữ cao cấp bậc 6, tôi chắc có lẽ đến 2030 thì may ra mới khả thi”.

Thứ trưởng phải giỏi ngoại ngữ: Bộ trưởng kêu khó!

Thứ trưởng phải giỏi ngoại ngữ: Bộ trưởng kêu khó!

VOV.VN - “Nếu Thứ trưởng phải có trình độ ngoại ngữ cao cấp bậc 6, tôi chắc có lẽ đến 2030 thì may ra mới khả thi”.

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”
Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

VOV.VN -Cố gắng đến cuối năm 2014, đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội đề ra cho Nghị quyết 37 về công tác Tư pháp. 

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

Bộ trưởng Tư pháp: “Những gì đã hứa tôi sẽ quyết tâm làm”

VOV.VN -Cố gắng đến cuối năm 2014, đạt được những chỉ tiêu cơ bản mà Quốc hội đề ra cho Nghị quyết 37 về công tác Tư pháp.